Quy định về hóa đơn điện tử không thu phí

Rate this post

Tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 quy định về hóa đơn điện tử đã quy định các trường hợp được Tổng cục Thuế cung cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực và không thu phí. Trong bài viết này sẽ liệt kê từng trường hợp quy định cụ thể để các doanh nghiệp có thể nắm bắt, triển khai và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đừng quên thời hạn nộp thuế điện tử năm 2020 để có thể triển khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế.
Cụ thể, các trường hợp sau đây sẽ được Tổng cục thuế cung cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực và không thu phí bao gồm:
Tổ chức, doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ và cá nhân kinh doanh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội diện khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

quy định về hóa đơn điện tử

Các tổ chức, doanh nghiệp nhỏ và vừa startup sáng tạo theo quy định của pháp luật cùng với các hộ và cá nhân kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp (trừ các trường hợp thuộc 3.1 nêu trên) trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập doanh nghiệp.
Các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, công nghiệp và xây dựng hoặc 10 tỷ đối với các lĩnh vực thương mại và dịch vụ trong khoảng thời gian 12 tháng từ ngày áp dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị từ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và theo quy định của Bộ tài chính (trừ các doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, KCN, khu công nghệ cao).

https://wikisao.com/tin-tuc/
Các trường hợp khác theo sự khuyến khích và quy định của Bộ Tài chính.
Nghị định 119/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. Cũng theo Điều 35 Nghị định này thì chậm nhất đến ngày 1/11/2020, các cá nhân, tổ chức kinh doanh phải thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, áp dụng đối với toàn bộ các hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh, tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp. Như vậy có thể thấy, hạn chót để các cá nhân, tổ chức kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử là 1/11/2020.
Như vậy, chỉ còn thời hạn chưa đến 01 năm để các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi, thực hiện triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy. Do vậy, ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các nội dung, quy định cụ thể về hóa đơn điện tử cũng như các kỹ năng xử lý tình huống về hóa đơn để có thể triển khai theo đúng quy định, nhanh chóng, chính xác.

https://wikisao.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *