Day: April 24, 2021

Bộ lọc tách dầu máy nén khí hoạt động như thế nào?

April 24, 2021

Bộ lọc tách dầu khí nén là một bộ lọc quan trọng! Chức năng – Trong quá trình nén, dầu được bơm vào để bôi trơn, làm kín và hấp thụ nhiệt của quá trình nén, sau đó những gì thoát ra từ phần tử máy nén là hỗn hợp của không khí nén và dầu. […]

Read More