Day: September 12, 2020

Dấu hiệu đồng hồ Casio Water Resist bị vào nước và cách khắc phục

September 12, 2020

Dấu hiệu đồng hồ Casio Water Resist bị vào nước và cách khắc phục Water Resist – WR là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng chống nước trên một chiếc đồng hồ. Mỗi chiếc đồng hồ thì sở hữu một khả năng chống nước nhất định. Trong quá trình sử dụng hoặc theo thời […]

Read More