Day: February 11, 2020

Có thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử hay không?

February 11, 2020

Trong quá trình triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp phải những câu hỏi phát sinh như: Hóa đơn điện tử không có chữ ký số có được không? Hóa đơn điện tử có phải ký người mua hàng không?… Tuy nhiên, vấn đề đang được đông […]

Read More