Day: November 4, 2019

Cẩm nang thiết kết, set up phòng net, Cyber

November 4, 2019

Kinh doanh quán game net, Cyber đòi hỏi phải có nguồn vốn khá “dồi dào” và bền vững, tốt nhất là số tiền đã có và hạn chế đi vay. Do đó, nếu đang có ý định vay vốn để mở quán game net, bạn phải hết sức cân nhắc kỹ do đặc thù khách hàng […]

Read More